Chop Suey - preklad

Chop Suey =Chop Suey (je to nejake jedlo)

Wake up =Vstávaj
Grab a brush and put a little =Zober kefku a daj si malý
(makeup) =(makeup)
Grab a brush and put a little =Zober kefku a daj si malý
Hide the scars to fade away the =Skry jazvy aby utlmili
(shakeup) =(reorganizáciu)
Hide the scars to fade away the =Skry jazvy aby utlmili
Why'd you leave the keys upon =Prečo si nechal kľúče na
the table? =stole?
Here you go create another fable =Tu ideš vytvoriť ďalší výmysel
You wanted to =Chcel si (hľadal si)
Grab a brush and put a little =Zober kefku a daj si malý
makeup =makeup
You wanted to =Chcel si
Hide the scars to fade away the =Skry jazvy aby utlmili
Shakeup =reorganizáciu
You wanted to =Chcel si
Why'd you leave the keys upon the =Prečo si nechal kľúče na
table? =stole?
You wanted to =Chcel si
I don't think you trust =Nemyslím si že veríš
In, my, self righteous suicide =V, moje právo zabiť sa
I, cry, when angels =Ja, plačem, keď si anjeli
deserve to die, DIE =zaslúžia zomrieť, ZOMRIEŤ
Wake up =Vstávaj
Grab a brush and put a little =Zober kefku a daj si malý
(makeup) =(makeup)
Grab a brush and put a little =Zober kefku a daj si malý
Hide the scars to fade away the =Skry jazvy aby utlmili
(shakeup) =(reorganizáciu)
Hide the scars to fade away the =Skry jazvy aby utlmili
Why'd you leave the keys upon the =Prečo si nechal kľúče na
table? =stole?
Here you go create another fable =Tu ideš vytvoriť ďalší výmysel
You wanted to =Chcel si
Grab a brush and put a little =Zober kefku a daj si malý
makeup =makeup
You wanted to =Chcel si
Hide the scars to fade away the =Skry jazvy aby utlmili
shakeup =reorganizáciu
You wanted to =Chcel si
Why'd you leave the keys upon the =Prečo si nechal kľúče na
table? =stole?
You wanted to =Chcel si
I don't think you trust =Nemyslím si že veríš
In, my, self righteous suicide =V, moje, právo zabiť sa
I, cry, when angels =Ja, plačem, keď si anjeli
deserve to die =zaslúžia zomrieť
In, my, self righteous suicide =V, moje právo zabiť sa
I, cry, when angels =Ja, plačem, keď si anjeli
deserve to die =zaslúžia zomrieť
Father, father, father, father =Otec, otec, otec, otec
Father into your hands, =Otec do tvojich rúk,
I commend my spirit =porúčam svoju dušu
Father into your hands =Otec do tvojich rúk
why have you forsaken me =prečo si ma opustil
In your eyes forsaken me =V tvojich očiach si ma opustil
In your thoughts forsaken me =V tvojich myšlienkach si ma opustil
In your heart forsaken, me oh =V tvojom srdci si opustil, mňa oh
Trust in my self righteous suicide =Ver v moje právo zabiť sa
I, cry, when angels =Ja, plačem, keď si anjeli
deserve to die =zaslúžia zomrieť
In my self righteous suicide =V moje právo zabiť sa
I, cry, when angels =Ja, plačem, keď si anjeli
deserve to die =zaslúžia zomrieť