Innervision

 
Mám dom, túžim sa túlať,
mal by som ťa nájsť, mal by som ťa stretnúť.
svätíš si tvár, spomaľuješ krok.
Potrebujem tvoje sprevádzanie, potrebujem nájsť svoje
 
Vnútorné videnie
 
Moji žiaci tancujú, stratení v v extáze,
tvoje posvätné mlčanie, stráca svoju vážnosť.
Hviezdy na ich mieste, zrkadlia tvoju tvár.
Potrebujem tvoje sprevádzanie, potrebujem nájsť svoje
 
Vnútorné videnie
 
Nikdy nie je príliš neskoro na znovuvynájdenie bicykla.
Malé šance na novinku,
Ti dávajú život, dávajú ti silu.
Nikdy nie je príliš neskoro na znovuvynájdenie bicykla.
Malé šance na novinku,
Ti dávajú život, dávajú ti silu.
 
Víziu!
Vnútorné videnie - /5krát/
Tvoje posvätné mlčanie, stráca svoju vážnosť.