Peephole

Keď sú tvoje hviezdy upečené
a tvoje rieky lietajú
veril si niekedy že si bol zlomený v nebesiach.
Keď sa ti zámok zrúti
a nohy máš suché
veril si niekedy že si bol zlomený v nebesiach.
keď si vysoko, veríš?
že si skúsený
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi, keď si bol vysoko:
Keď je tvoj mesiac falošný
a morské víly plačú,
veril si niekedy že si bol zlomenýv nebesiach.
Keď tvpj tunel slabne
a sprievodca je nesmelý
veril si niekedy že si bol zlomený v nebesiach.
Vždy keď si bol vysoko v nebi,
veril si že si skúsený
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
veril si niekedy že si bol zlomený v nebesiach.
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
veril si niekedy že si bol zlomený v nebesiach.
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
Nikdy si sa nezlomil v nebi?
veril si niekedy že si bol zlomený v nebesiach.