Toxicity - preklad

1Obrat, verze softwaru 7.0

Koukat se na život skrze oči znaveného náboje

Pojídajíce semínka, nejzábavnější činost

Město drog y našeho města, z našeho města

Teď, proč chceš vlastnit svět?

Jak vlastníš nepoořádek, nepořádek

Teď, někde mezi posvěceným tichem

Posvěceným tichem a spánkem

Někde, mezi posvěceným tichem a spánkem

Nepořádek, nepořádek, nepořádek

Více dřeva pro ohně, hlasití sousedé

Rybami oplývající řeky postihly světla náklaďáků

Teď, proč chceš vlastnit svět?

Jak vlastníš nepořádek, nepořádek

Teď, někde mezi posvěceným tichem

Posvěceným tichem a spánkem

Někde, mezi posvěceným tichem a spánkem

Nepořádek, nepořádek, nepořádek

Teď, proč chceš vlastnit svět?

Jak vlastníš nepořádek, nepořádek

Teď, někde mezi posvěceným tichem

POsvěceným tichem a spánkem

Někde, mezi posvěceným tichem a spánkem

Nepořádek, nepořádek, nepořádek

Když se stávám sluncem

Já zářím v mužském srdci

Když se stávám sluncem

Já zářím v mužském srdci